Oud papier

Papieractie 

Ook in 2019 zal het oud papier worden opgehaald in het dorp (kern). Hiervoor kunt u 1x per maand (op de tweede zaterdag) uw blauwe container aan de weg zetten en dit wordt dan opgehaald door leden en helpers van VIOS.
Wij willen u vragen om de container elke maand aan de weg te zetten, ook al is deze niet vol. Dit scheelt ons een hoop zwaar werk en u beschikt  altijd over een (redelijk) lege bak.

Oproep
Wij komen handen tekort.
Bent u bereid ons een of meerdere keren per jaar ca. 1,5 uur te helpen bij het ophalen van het oud papier, dan horen wij dat graag. Voor het ophalen van het papier moet nl. iedereen die hierbij helpt, al is het maar 1x per jaar, een ‘instructie’ volgen van Berkel-Circulus, die meerijdt met de ‘kraak’wagen.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat
Geke Pinkert, 0570 541 493 of via viosharfsen@gmail.com.